Jiu Jitsu Adultos

HoraLunesMartesMiércolesJuevesViernes
6AMJiu jitsu sin kimonoJiu jitsu sin kimonoJiu jitsu sin kimono
5PM Jiu jitsu con kimonoJiu jitsu sin kimonoJiu jitsu con kimonoJiu jitsu sin kimono
6PMOPEN MAT
7PMJiu jitsu sin kimonoJiu jitsu con kimonoJiu jitsu sin kimonoJiu jitsu con kimono