Jiu Jitsu Adultos

HoraLunesMartesMiércolesJuevesViernesSábadoDomingo
9AMOpen Mat
10AM
11AMJiu Jitsu sin kimono
12PM
6PMJiu Jitsu con kimono iniciantesJiu Jitsu con kimono iniciantesJiu Jitsu con kimono iniciantesJiu Jitsu con kimono iniciantes
7PMJiu Jitsu con kimono avanzadosJiu Jitsu con kimono avanzadosJiu Jitsu con kimono avanzadosJiu Jitsu con kimono avanzados
8PMJiu Jitsu sin kimonoJiu Jitsu sin kimonoJiu Jitsu sin kimonoJiu Jitsu sin kimono